Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer

Copyright

Video’s, gitaarlessen, blog artikels en andere informatie mogen op andere websites weergegeven worden, enkel mits vermelding van de bron en met een link naar Baustein en Guitar Studio – bij elke publicatie dient Guitar Studio (en Baustein, Drum Studio) ingelicht te worden via music@bringtheaction.net zodat we dit kunnen opvolgen. Muziek(opnames) gebruiken van Guitar Studio, Baustein e.d. dienen wel vooraf ter goedkeuring aangevraagd te worden.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Guitar Studio (en Baustein, Drum Studio) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Guitar Studio (en Baustein, Drum Studio) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Guitar Studio (en Baustein, Drum Studio) is dan ook niet verantwoordelijk voor inhoudelijke fouten of foute informatie, alsook fouten gemaakt door de webmaster. Indien u verkeerde informatie of een probleem of inbreuk i.v.m. copyright vaststelt, is Guitar Studio (en Baustein, Drum Studio) daarvoor niet aansprakelijk, doch worden wij daarvan steeds graag op de hoogte gebracht zodat we dit kunnen rechtzetten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Guitar Studio (en Baustein, Drum Studio) geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.